Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Kissaniitty Oy:n (myöhemmin Kissaniitty) ja toimeksiantajan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan palvelua.

Hinnat Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kissaniitty pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Minimilaskutus tuntitöissä on puoli tuntia. Kiirelisä 20% lisätään tuntihintaan kaikista töistä, joiden toimitus 24h sisällä.

Luonnokset Toimeksiantaja ei saa ilman Kissaniityn suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia logosta tai muista suunnittelutöistä.

Toimitusaika Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Kissaniitty on velvoitettu ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Toimitus Logon lopullinen vedos eri tiedostomuodoissa, toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Nettisivut julkaistaan palvelimella ja tarvittavat tiedot/tiedostot toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Maksuehdot Graafisen suunnittelun osuudesta laskutetaan puolet (50%) ennen työn aloittamista ja jäljelle jäänyt osuus laskutetaan ennen valmiin työn luovuttamista. Nettisivujen hinnasta laskutetaan puolet (50%) kun sivuston layout on valmis ja jäljelle jäänyt osuus kun nettisivut ovat valmiit.
Maksuehto 10 pv netto. Huomautusaika on 7 päivää eräpäivästä. Muistutusmaksu on 25,00 euroa. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä ennen laskun eräpäivää.

Tyytyväisyystakuu Tyytyväisyystakuu koskee toimitettujen luonnosten muokkaamista. Tämä sisältää mm. värit, fontit ja tekstit. Kissaniitty muokkaa valittua vedosta toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kokonaan uuden vedoksen luomista, vaan olemassa olevan muokkaamista.  Uusista luonnoksista veloitetaan erikseen tuntiveloitushinta.

Kun toimeksiantaja on hyväksynyt nettisivujen layoutin, ei sivuston ulkoasuun enää tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat sivuston tekniseen toteutukseen oleellisesti. Jos tekniseen toteutukseen oleellisesti vaikuttavia muutoksia on tehtävä, veloitetaan siitä aiheutunut työ erikseen tuntiveloituksena.

Tilauksen peruuttaminen Toimeksiantaja voi vedota tyytyväisyystakuuseen ja peruuttaa tilauksen kesken suunnittelutyön. Tyytyväisyystakuu ei kuitenkaan oikeuta maksettujen rahojen palauttamista. Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä tai ei. Mikäli Kissaniitty ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti Kissaniitystä johtuvasta syystä, toimeksiantajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon. Kissaniitty voi olettaa alkaneen työn peruutetuksi, jos asiakas ei ole yhteydessä tai toimita pyydettyjä aineistoja työn etenemistä varten 6kk kuluttua tilauksesta. Asiakkaan maksamia rahoja ei tässä tapauksessa palauteta.

Reklamaatio Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Kissaniitty varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen tai toimittaa uuden tuotteen. Kissaniitty ei vastaa oikeinkirjoitusvirheistä, jotka ovat olleet toimeksiantajan antamassa aineistossa. Kissaniitty ei vastaa välillisistä vahingoista, joita toimeksiantajalle voi aiheutua tuotteen tai palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä.

Vastuu Kissaniitty ei ole vastuussa julkaisualustan, teeman tai nettisivujen päivittämisestä sivujen valmistuttua eikä päivittämisestä johtuvista ongelmista. Tilaajan on itse huolehdittava myös sivujensa tietoturvasta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Käyttöoikeus Täyden korvauksen saatuaan, Kissaniitty luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen Kissaniityn suostumus ja tällöin Kissaniityllä on oikeus asianmukaiseen korvaukseen. Nettisivuille toimeksiantaja saa pääkäyttäjätunnukset kun nettisivut on maksettu kokonaisuudessaan.

Alkuperäiskappaleen omistusoikeus Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaanlukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. Kissaniityllä on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään.

Sovittu tehtävä Kissaniityllä on oikeus käyttää yhteistyökumppania tehtävän suorittamisessa. Kissaniitty vastaa yhteistyökumppaneiden työstä tilaajalle.

Käyttöehtoja päivitetty 29.5.2018 Käyttöoikeuden osalta