Kuvan käyttö visuaalisessa markkinoinnissa

Kuvallisen eli visuaalisen viestinnän haasteena ja toisaalta myös vahvuutena on kuvan kerronnallisuuden vahvuus. Kuva jää mieleen ja toimii muistivihjeenä, joka helpottaa viestin muistamista. Kuvien avulla välitetään tunteita tehokkaammin kuin pelkän tekstin kanssa. Tässä muutama huomioonotettava seikka kuvaa valitessa.

Sisältö:

Kun ”yksi kuva kertoo 1000 sanaa” on lähes mahdotonta tietää mitkä nämä sanat ovat! Kuva ei tehosta viestiä, jos se tue viestin aihetta ja käyttötilannetta. Joten kuvan tulisi jollain tapaa edustaa esim.yrityksen toimialaa ja ehdottomasti vastata kohderyhmän käsitystä yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista sekä niiden käyttäjistä.

Värit:

Värien tulee sointua markkinointimateriaalien kokonaisuuteen. Huomioitavaa on myös se, että jos tekstiä sijoitetaan kuvan päälle, sen tulee erottua siitä tarpeeksi selkeästi.
Väreillä on myös hyvin suuri symbolinen arvo sekä eri väreillä erilainen huomioarvo. Tämä korostuu varsinkin jos käytetään grafiikkaa ja tekstejä. Lisää väriopista.

Rajaus:

Kuvaa rajaamalla saadaan usein kokonaisuuteen dynamiikkaa. Rajausta voidaan käyttää myös tehostekeinona niin, että rajaa tekstin kulkemaan kuvan ympärillä tai vieressä, jolloin kuva ikäänkuin sulautuu tekstiin.

Sommittelu:

Kompositio liitetään usein taiteeseen, mutta myös visuaalisessa markkinoinnissa kannattaa hyödyntää muutamaa sommittelun sääntöä:

Kultainen leikkaus:

Ehkäpä tunnetuin sommittelun muoto, jossa etsitään täydellistä muotoa. Kuvan pääelementit sijoitetaan leikkauslinjoille oheisen kuvan mukaisesti.

Kolmanneksen sääntö:
Kuva jaetaan yhdeksään yhtä suureen osaan pysty- ja vaakasuunnassa. Viivojen risteyskohtia kutsutaan huomiopisteiksi. Niihin sijoitetaan yleensä kuvan pääkohdat.

Liike:

Kuvan liikesuunta vaikuttaa yleisilmeeseen. Liikesuuntaa ohjaa esim.kuvassa olevan henkilön katse. Jos katseen suunta kohdistuu pois sisällöstä on vaikutelma luonnoton. Tätä kutsutaan katselinjaksi.

Kuvan liikesuunnan voi määritellä myös esineen tms.(esim.juna) kuviteltavissa olevan etenemissuunnan perusteella. Jos esine etenee vastakkaiseen liikesuuntaan esim.tekstin kanssa on vaikutelma outo.

Jos kuvassa ei ole ihmistä, eläintä tai muuta liikkuvaa elementtiä, hyödynnetään kuvan pinnan osia. Tällöin kuvan viivat ja linjat ohjaavat katsetta luonnolliseen suuntaan.

symbolit

Graafiset symbolit:

Esitysgrafiikassa kannattaa käyttää yleisesti tiedossa olevia ja käytössä vakiintuneita symboleita aina kun sellaisia on olemassa. Vakiintunyt symboli välittää viestin tarkemmin kuin valokuva, jonka voi katsojasta riippuen tulkita hyvinkin eri tavalla. Graafiset symbolit kuten somejakonapit ovat varsinkin nettisivuilla hyödyllisiä. Myös printissä esim. Facebook -osoitteen erottaa helpommin kokonaisuudesta käyttämällä FB-logoa symbolina.

Tiedon visualisointi:

Infografiikkaa on erityisen hyödyllistä käyttää kun haluaa visualisoida monimutkaisia asioita tai tilastoja. Suositeltavaa on käyttää näissäkin yrityksen brändivärejä.

Tarvitsetko apua kuvan valitsemisessa? Ota yhteyttä niin etsitään juuri sinun yrityksellesi sopiva kuvamaailma.