Nettisivujen suunnittelu ja toteutus

Tilitoimisto Enter Tilit uudisti ilmeensä ja samalla nettisivunsa vastaamaan uutta brändi-ilmettä. Sivuston rakennetta selkiytettiin ja sivustolle lisättiin havainnollista grafiikkaa. Sivusto tukee nyt kohderyhmää ja asiakaskuntaa paremmin.