Inforglobe tarvitsi grafiikkaa selventämään asiakkailleen analyysityökalunsa ominaisuuksia. Grafiikan piti tukea nettisivujen värimaailmaa ja yleisilmettä.