Käyntikortin suunnittelu ja toteutus

2017 suunniteltu yritysilme OmaKiertotie yritykselle. OmaKiertotie on kahden sosiaalityöntekijän perustama ja omistama yritys, joka tarjoaa avohuollon sosiaalipalveluita koulupudokkaille ja koulupudokkuusuhan alla oleville koululaisille ja opiskelijoille pääkaupunkiseudulla.