Helsingin kaupungin Tunne Työ -hankkeen loppujulkaisun taitto.