Uraohjaajat ja -valmentajat ry saivat uudet raikkaat WordPress -pohjaiset nettisivut. Yhdistykselle hoidettiin uusi wehotelli sekä uusi domain. Ilme mukailee yhdistyksen tuoretta graafista ohjeistusta.